เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
      เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 โดยการนำของ ท่าน นายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลหนอง...
 
  โครงการปรับปรุงพันธ์ข้าวหอมมะลิ (แปลงสาธิต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
      
               เทศบาลตำบลหนองตาด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงพันธ...
 
  "ดาวเรือง " สร้างอาชีพที่โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
      
          นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้เริ่มปลูกดาวเรืองใ...
 
  การจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๖
                เทศบาลตำบลหนองตาด  ร่วมกับ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์  และโรงเรียนบ้...
 
 
คำแถลง ของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เรื่อง ข
วันแม่แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ