เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 1 ส.ค. 2559 ]
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2559 ]
5 รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปี 2559 [ 10 ก.ค. 2559 ]
6 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 6 ม.ค. 2559 ]
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก [ 13 พ.ย. 2558 ]
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารเทศบาลตำบลหนองตาด เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก [ 13 พ.ย. 2558 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9