เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด
รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์งาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองตาด
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 
  กลุ่มทำขนม
 
 
 
 
  สถานที่ตั้ง : บ้านสำโรง   หมู่ที่ 3   ตำบลหนองตาด    อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   31000
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสายใจ ศรีวัชรามาศ
  e-mail : cdd_bureerum@thaimail.com
 
  กลุ่มวาสนาผลไม้ดองแช่อิ่ม
 
   
 
  สถานที่ตั้ง : 87   หมู่ 18   ตำบลหนองตาด    อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์   31000
  ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายพรชัย ตราชู
 
 
สุราแช   ขนมต่าง ๆ ของหวาน   อาหารแปรรูปจากผลไม้
   ***ซุปเปอร์สาโท
    ***ขนม
     ***มะม่วงแช่อิ่ม มะกอกแช่อิ่ม
   ซุปเปอร์สาโท ปริมาณสุทธิ์ 640 ซีซี
    ขนมแห้งแพ็คเป็นถุง
     รสชาติดี หวาน กรอบ หอมกลิ่นสมุนไพร