วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตฒ 1805 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
จ้างโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปกิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2567
ซื้อพันธ์ุไม้สุพรรณิการ์ จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองตาด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างทำแว่นตาโครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นเด็ก อายุ 10 -11 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างทำแว่นตาโครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นเด็ก อายุ 10 -11 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างทำแว่นตาโครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นเด็ก อายุ 10 -11 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง