วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน (แบบแขวน)) ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อหมึกเลเซอร์สี HP จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาโครงการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลผู้ประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างจัดจ้างทำแว่นตาโครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ) ของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง