วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกเพ็ชร ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านปีกฝาย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 บ้านบัลลังก์น้อย ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21บ้านสำโรงเหนือ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านรัฐประชา ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์กู้ชีพ ๑๖๖๙ หมายเลขทะเบียน นข ๓๒๕๘ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านหนองมะเกลือ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสถานีหนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสว่างงิ้วงาม ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง