พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10 [ 7 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎร [ 25 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด พร้อมนายพิสิทธิ์ ธนเตชทัต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีปล่อยแถว อปพร.ทต.หนองตาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................