เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th


 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560เทศบาลตำบลหนองตาด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาด