เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ [ 19 ก.ค. 2564 ]10
2 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด [ 4 มิ.ย. 2564 ]13
3 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]10
4 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร [ 17 ธ.ค. 2563 ]9
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ย. 2563 ]12
6 ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 1 ต.ค. 2563 ]9
7 ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 1 ต.ค. 2563 ]10
8 ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 [ 5 ส.ค. 2563 ]12
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 11 ก.พ. 2563 ]11
10 เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]8
11 ประกาศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 ม.ค. 2563 ]10
12 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]10
13 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ธ.ค. 2562 ]8
14 ประกาศเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล [ 6 ธ.ค. 2562 ]8
15 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมตลาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]7
16 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]9
17 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]9
18 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]10
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]10
20 ประกาศการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2562 [ 21 ก.ย. 2562 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7