เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 12 ธ.ค. 2560 ]
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการคัดเลือก เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักกงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) [ 15 พ.ย. 2560 ]
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2560 ]
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]
5 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง กราประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 3 ต.ค. 2560 ]
6 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 ส.ค. 2560 ]
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน) [ 22 พ.ค. 2560 ]
9 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) [ 4 พ.ค. 2560 ]
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9