เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]73
2 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ [ 19 ก.ค. 2564 ]121
3 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด [ 4 มิ.ย. 2564 ]132
4 รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]109
5 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร [ 17 ธ.ค. 2563 ]115
6 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ย. 2563 ]116
7 ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 1 ต.ค. 2563 ]100
8 ประกาศ เรื่องกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 1 ต.ค. 2563 ]100
9 ประกาศ การเรียกผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 [ 5 ส.ค. 2563 ]99
10 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 11 ก.พ. 2563 ]95
11 เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]102
12 ประกาศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 ม.ค. 2563 ]97
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ม.ค. 2563 ]103
14 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ธ.ค. 2562 ]99
15 ประกาศเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล [ 6 ธ.ค. 2562 ]96
16 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมตลาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]95
17 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]108
18 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]103
19 ประกาศเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]100
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 พ.ย. 2562 ]100
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7