เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th


 


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลหนองตาด นำโดย นายณรงค์  ประพิณ นายกเทศมนตรีและคณะ ,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาลตำบลหนองตาด ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์