เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th


 


โครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เทศบาลตำบลหนองตาด จัดทำโครงการวัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีเยาวชนตำบลหนองตาดเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 28 กันยายน 2560