เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th


 


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561


เทศบาลตำบลหนองตาด จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาล