เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


ร่วมงานเบิกเนตรพระพุทธรูป


19 มกราคม 2565 นายจำรัส เสนาปักธงไชย และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีงานเบิกเนตรพระพุทธรูปและเปิดโรงอาหารของโรงเรียนหยองตาดพิทยาคม ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2022-03-18
2022-03-16
2022-02-10
2022-01-21
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-17
2022-01-14
2022-01-13
2022-01-11