เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
 


นายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลหนองตาด กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19


นายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด และคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลหนองตาด กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19
2022-09-01
2022-08-22
2022-08-18
2022-08-10
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-04
2022-07-20
2022-07-20
2022-06-10