เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2555 [ 3 ต.ค. 2555 ]
2 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2555 [ 3 ต.ค. 2555 ]
3 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2555 [ 28 มิ.ย. 2555 ]
4 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2555 [ 26 มิ.ย. 2555 ]
5 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2554 [ 26 มิ.ย. 2555 ]
6 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2554 [ 26 มิ.ย. 2555 ]
7 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2554 [ 26 มิ.ย. 2555 ]
8 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2554 [ 26 มิ.ย. 2555 ]