เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งานสวัสดิการสังคม [ 15 ก.พ. 2559 ]
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]
3 คู่มือการลงทะเบียนผุ้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]
4 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]
5 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]
6 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]