เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]75
2 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]72
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2562 ]75
4 การขอชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ก.ย. 2562 ]78
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 30 ก.ย. 2562 ]80
6 การขอรับการสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2560 ]76
7 งานสวัสดิการสังคม [ 15 ก.พ. 2559 ]78
8 แผนผังการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ [ 13 ส.ค. 2558 ]83
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]80
10 คู่มือการลงทะเบียนผุ้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]79
11 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]79
12 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]76
13 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]78