เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตาด [ 15 พ.ค. 2561 ]
2 ประกาศราคากลางซื้อเสื้อ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล [ 19 ธ.ค. 2560 ]
3 ประกาศราคากลางซื้อเต็นท์ [ 21 พ.ย. 2560 ]
4 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสูบน้ำ [ 21 พ.ย. 2560 ]
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลหนองตาด [ 29 ส.ค. 2560 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18- บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 [ 15 ส.ค. 2560 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 [ 1 ส.ค. 2560 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 16 [ 1 ส.ค. 2560 ]
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 19 เม.ย. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 19 เม.ย. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13