เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองตาด [ 10 พ.ย. 2559 ]
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 15 บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองตาด [ 10 พ.ย. 2559 ]
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 19 บ้านหนองจอก ตำบลหนองตาด [ 10 พ.ย. 2559 ]
4 บัญชีรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประมูลจ้างระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E1 - E5/2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]
5 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองตาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ต.ค. 2559 ]
6 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 15 บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองตาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ต.ค. 2559 ]
7 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 19 บ้านหนองจอก ตำบลหนองตาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ต.ค. 2559 ]
8 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง ตำบลหนองตาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ต.ค. 2559 ]
9 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านนากลาง ตำบลหนองตาด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ต.ค. 2559 ]
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 - บ้านสระขี้ตุ่น (ช่วงบ้านบัลลังก์น้อย) [ 17 ต.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30