เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 16 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
2 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 17 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
3 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
4 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 21 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
5 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
6 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัฐประชา หมู่ที่ 22 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
7 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
8 ประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อพีวีซีเชื่อมระหว่างคลองไปหาสระหนองไผ่ บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
9 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 พ.ค. 2560 ]
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 5 เม.ย. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33