เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 [ 4 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 20 มี.ค. 2560 ]
3 แจ้งให้เสนอราคาจ้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 21 โครงการ [ 6 มี.ค. 2560 ]
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 [ 24 ก.พ. 2560 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้าสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 ก.พ. 2560 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองม่วง ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำงหวัดบุรีรัมย์ [ 22 พ.ย. 2559 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 พ.ย. 2559 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 พ.ย. 2559 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเค็ง ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 พ.ย. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33