เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]
6 รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2560 ]
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2560 ]
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2