เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลหนองตาด
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ(งบลงทุน)ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]99
2 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]85
3 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]122
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]75
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]110
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]78
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]125
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]75
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]77
10 รายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]116
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]76
12 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 ก.ย. 2560 ]113
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 13 ก.ย. 2560 ]81
14 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]118
15 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]118
16 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 22 เม.ย. 2558 ]73