เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด กิจกรรมฝึกอาชีพด้านคหกรรม "การพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติ (Eco Printing) สู่อาชีพในชุมชน วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองตาด     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ