เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองตาดได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560