เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองตาด [ 15 พ.ค. 2561 ]100
2 ประกาศราคากลางซื้อเสื้อ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล [ 19 ธ.ค. 2560 ]122
3 ประกาศราคากลางซื้อเต็นท์ [ 21 พ.ย. 2560 ]103
4 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องสูบน้ำ [ 21 พ.ย. 2560 ]153
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลหนองตาด [ 29 ส.ค. 2560 ]120
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านโคกด่าน หมู่ที่ 18- บ้านโคกวัด หมู่ที่ 20 [ 15 ส.ค. 2560 ]188
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 [ 1 ส.ค. 2560 ]107
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 16 [ 1 ส.ค. 2560 ]104
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 19 เม.ย. 2560 ]142
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 19 เม.ย. 2560 ]110
11 ประกาศราคากลางโครงการขุดสระหนองสองชิ้น บ้านหนองตาด หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]115
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]108
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]105
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]103
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังจ่ายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]150
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]98
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]147
18 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอง บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]97
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัลลังก์ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]103
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานีหนองตาด หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 19 เม.ย. 2560 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7