เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด พร้อมนายพิสิทธิ์ ธนเตชทัต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีปล่อยแถว อปพร.ทต.หนองตาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]9
2 ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) (double arrow right) วันที่ 11 เม.ย.67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด นายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน [ 11 เม.ย. 2567 ]5
3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน [ 18 มี.ค. 2567 ]14
4 ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตาด ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตาด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 28 ก.พ. 2567 ]16
5 โครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นเด็ก อายุ 10 - 11 ปี [ 23 ก.พ. 2567 ]14
6 เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบการศึกษา 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]14
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ วันเวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ก.พ. 2567 ]45
8 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กิจกรรมฝึกอาชีพด้านคหกรรม การฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์ สู่อาชีพ [ 8 ก.พ. 2567 ]12
9 แก้ไขประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.พ. 2567 ]55
10 รับสมัครบุคคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตาด ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตาด [ 29 ม.ค. 2567 ]49
11 รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตาด ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองตาด [ 29 ม.ค. 2567 ]28
12 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ม.ค. 2567 ]191
13 วันคนพิการสากล จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]18
14 การสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย [ 13 ธ.ค. 2566 ]26
15 การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองตาดเกมส์ ครั้งที่ 22 [ 8 ธ.ค. 2566 ]28
16 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ผู้สูงอายุ [ 15 พ.ย. 2566 ]24
17 โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ผู้สูงอายุ [ 15 พ.ย. 2566 ]19
18 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองตาด [ 30 ต.ค. 2566 ]51
19 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 2 [ 25 ต.ค. 2566 ]42
20 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ลดขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 20 ต.ค. 2566 ]48
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10