เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]0
2 แนวทางปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม เทศบาลตำบลหนองตาด [ 23 เม.ย. 2567 ]2
3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]2
4 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]2
5 รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]14
6 เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 [ 20 พ.ย. 2566 ]17
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 [ 20 พ.ย. 2566 ]30
8 แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2567-2569 [ 20 พ.ย. 2566 ]16
9 การขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองตาด ปี พ.ศ.2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]41
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำ ปี 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]59
11 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองตาด [ 25 เม.ย. 2566 ]52
12 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2566 ]66
13 ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]68
14 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]56
15 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]47