เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองตาด ได้อบรมให้ความรู้เรื่องขยะภายในชุมชน เรื่อง การเรียนรู้การคัดแยกขยะ การเรียนรู้ธนาคารขยะ และการเรียนรู้การใช้ขยะในเศรษฐกิจพอเพียง    เอกสารประกอบ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ