เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาล ITA


รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ