เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองตาดขอประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กิจกรรมฝึกอบรมช่างชุมชน หลักสูตร "งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก" ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (FIX IT CENTER) แบบถาวร ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการบูรณาการทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ