เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนองตาด ในปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนองตาด ในปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนองตาด ในปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ