เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด พร้อมนายพิสิทธิ์ ธนเตชทัต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีปล่อยแถว อปพร.ทต.หนองตาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด พร้อมนายพิสิทธิ์ ธนเตชทัต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองตาด โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังภัยจากอุบัติเหตุ และอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"    เอกสารประกอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด พร้อมนายพิสิทธิ์ ธนเตชทัต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีปล่อยแถว อปพร.ทต.หนองตาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยนายจำรัส เสนาปักธงไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด พร้อมนายพิสิทธิ์ ธนเตชทัต ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีปล่อยแถว อปพร.ทต.หนองตาด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการป้
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ