เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

    รายละเอียดข่าว

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569    เอกสารประกอบ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ