เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 13 พ.ย. 2558 ]
2 เรื่อง ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ [ 12 พ.ย. 2558 ]
3 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล [ 11 พ.ย. 2558 ]
4 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก [ 11 พ.ย. 2558 ]
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [ 13 ต.ค. 2558 ]
8 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหนองตาด [ 13 ต.ค. 2558 ]
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]
10 ประกาศอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9