เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ :: www.nonhtad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 15 พ.ย. 2556 ]
2 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ครั้งที่ 1/2557 [ 5 พ.ย. 2556 ]
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 7 ต.ค. 2556 ]
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 15 ส.ค. 2556 ]
5 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 15 ส.ค. 2556 ]
6 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองตาด [ 15 ส.ค. 2556 ]
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน [ 15 ส.ค. 2556 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6) [ 7 ส.ค. 2556 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผน (นักบริหรงานทั่วไป 6) [ 7 ส.ค. 2556 ]
10 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) [ 7 ส.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9