เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2567 ]0
2 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหนองตาด ในปี พ.ศ. 2566 [ 14 มี.ค. 2567 ]15
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]13
4 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]14
5 ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ทต.หนองตาด [ 11 มี.ค. 2567 ]13
6 รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทต.หนองตาด ปี พ.ศ. 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]14
7 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]12
8 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]15
9 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ทต.หนองตาด ปี พ.ศ. 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]13
10 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2567 ]18
11 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เทศบาลตำบลหนองตาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]9
12 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]16
14 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 เม.ย. 2566 ]42
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]49
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) [ 25 เม.ย. 2566 ]59
17 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]45
18 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 25 เม.ย. 2566 ]42
19 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 25 เม.ย. 2566 ]45
20 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) [ 19 เม.ย. 2566 ]47
 
หน้า 1|2