เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลหนองตาด [ 20 ก.พ. 2566 ]65
22 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลหนองตาด ปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]55
23 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองตาด ปี พ.ศ. 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]47
24 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เทศบาลตำบลหนองตาด [ 17 ต.ค. 2565 ]96
25 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลหนองตาด [ 17 ต.ค. 2565 ]110
26 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พศ. 2561 - 2564 [ 11 มิ.ย. 2561 ]140
 
|1หน้า 2